Project Zuid Korea, HSI en DZGInformatie
Projectnieuws
Overig nieuws
 

Zuid Korea, HSI en DZG

 
Humane Society International gaat samenwerken met Dierenhulp zonder Grenzen Internationaal
 
 
   

De van oorsprong Amerikaanse organisatie beschermt al meer dan 25 jaar dieren. Deze internationale dierenbescherming Is één van de weinige organisaties ter wereld die bezig is om  alle dieren te beschermen, inclusief dieren in laboratoria, landbouw(huis)dieren, gezelschapsdieren en dieren in het wild.  Resultaten laten hun  toewijding en effectiviteit zien. HSI biedt niet alleen zorg voor dieren in nood, maar de internationale organisatie  is ook  leider  in het veranderden van wetten tegen wreedheden tegenover dieren. Zij hebben connecties met de  internationale organisaties, zoals OESO ( Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling ) en de Verenigde Naties., maar ook in nationale regeringen.  Bedrijven helpen bij het opstellen van wetgeving, verordeningen,  beleidsverklaringen en resoluties die de dieren wereldwijd beïnvloeden.  Het wereldwijd beschermen van dieren is een grote uitdaging en de middelen zijn beperkt.  De organisatie krijgt steeds meer medestanders en steun.

Veel landen die lid zijn van de OESO ( 36 in totaal ) hebben een geschiedenis m.b.t. dierenleed, hieronder een paar voorbeelden:

  • Nederland gebruikt miljoenen dieren voor laboratoriumtesten
  • In Canada werden in 2015 nog tienduizenden zeehonden doodgeknuppeld. De jacht op jonge zeehonden met een nog witte vacht is sinds 1987 verboden in Canada. De commerciële, jaarlijkse, jacht  richt zich nu op de jonge zeehonden die hun witte vacht beginnen te verliezen, ze zijn dan ongeveer twee weken oud
  • Groenland jaagt op robben. Groenland is een autonoom gebied binnen het Koninkrijk Denemarken     
  • In Denemarken worden dolfijnen en walvissen massaal afgeslacht na bijeen gedreven te zijn, hierdoor zijn de Faeröer  eilanden “bekend” geworden.
  • IJsland is na twee jaar niet gejaagd te hebben op walvissen weer begonnen in 2018
  • Japan jaagt op walvissen, volgens eigen zeggen nooit voor consumptie!
  • In Zuid Korea worden honden in zg. meatfarms  gekweekt voor menselijke consumptie
 
 
In dit laatstgenoemde land voert HSI campagne om deze farms te sluiten, en met succes.  Zuid-Korea is het enige land in Azië waar honden routinematig en intensief worden gekweekt voor menselijke consumptie. Naar schatting worden ongeveer 2 miljoen honden opgesloten in ongeveer 17.000 boerderijen, blootgesteld aan het weer en de mens,  in kleine, kale, smerige kooien. Ze krijgen soms afval te eten uit een restaurant, water krijgen ze af en toe.  Voor de honden is het een puur lijden, ze zijn ziek, ondervoed en ze worden allemaal onderworpen aan vreselijke, dagelijkse verwaarlozing of zelfs opzettelijke wreedheid. De methoden die worden gebruikt om de honden te doden zijn barbaars,  elektrocutie komt het meest voor. Ze worden geslacht in het zicht van andere honden en hun laatste momenten zijn pijnlijk en angstaanjagend.
 
 

 

Cultuur mag nooit gebruikt worden als excuus voor wreedheid, of het nu thuis of in het buitenland is.  Het uiteindelijke doel  van HSI is een verbod op de handel in hondenvlees. Sluitingen van de hondenvleesbedrijven maken deel uit van een strategie om de juiste politieke en maatschappelijke omstandigheden te creëren om dit mogelijk te maken. Eén  van de kritische factoren bij het bereiken van politieke steun is het aantonen dat de handel in hondenvlees met succes kan worden afgebouwd in samenwerking met, in plaats van conflicten aan te gaan. In dit geval de  hondenvleesproducenten. HSI  werkt samen met boeren die graag met de handel in hondenvlees willen stoppen  en de overgang naar een humane manier van leven willen maken.
 
De honden die  al gered zijn door HSI, zijn naar de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada gevlogen omdat  in Zuid-Korea onvoldoende brede aanvaarding is voor de adoptie van honden, met name voor grote honden. Er is ook een misvatting dat "vleeshonden" anders zijn dan "huishonden", dit is iets dat hopelijk zal veranderen door middel van onderwijs en   adoptieverhalen die duidelijk aan zullen tonen dat dit niet het geval is
 
 

 
De  boeren  die een “meatfarm” bezitten  hebben geen misdaad begaan, zij krijgen dus ook geen straf. In Zuid Korea draagt HSI bij aan de overgang van de boeren die landbouw willen bedrijven, zoals bosbessen en champignons. De internationale organisatie  biedt de boeren een andere bron van inkomsten Deze boeren ondertekenen contracten waarin staat dat ze geen honden meer zullen houden voor de slacht, HSI zal dit blijven controleren en ervoor zorgen
dat deze boeren niet terugvallen in hun oude beroep. De organisatie vernielt de kooien en sluit de boerderijen.

 
 
 
 
 
In oktober 2018 zal de 13e farm in Zuid Korea gesloten worden. HSI wil het  hulpprogramma uitbreiden naar Europa en nam contact op Dierenhulp zonder Grenzen Internationaal.
 
 

 
 
 
De boerderij die gesloten gaat worden ligt in Namyangju en daar zijn 183 honden, de puppy’s niet meegeteld. De meeste geredde honden gaan naar Canada en de Verenigde Staten en een paar naar het Verenigd Koninkrijk. Dierenhulp zonder Grenzen zal ook een aantal honden opnemen, daar zoeken wij nu opvanggezinnen voor. De honden uit Zuid Korea kennen niet veel, ook liefde en goede verzorging niet. Daar kunnen wij samen iets aan doen.  De honden zijn gevaccineerd, incl. rabiës,  hun bloed is getest, ze hebben een microchip en zijn al behandeld tegen parasieten.
 
 

Begin oktober zal begonnen worden met het leeghalen van deze farm. Dit zal ongeveer twee weken gaan duren.  De honden starten een nieuw leven, en dan naar een opvang- of adoptiegezin. Helpt u ook mee?


 


Klik en help ons helpen