Wie is Stichting Dierenhulp Zonder Grenzen 

fiogf49gjkf0d

Een onafhankelijke organisatie, opgericht  1 Mei 2004 als vereniging,  om buitenlandse honden en  katten te helpen en dan met name uit de populaire vakantielanden Spanje, Portugal en Griekenland. Dierenhulp zonder Grenzen is 7 september 2005 een stichting geworden. De stichting draait volledig op vrijwilligers, die worden aangestuurd door een bestuur. 

Waarom is deze Stichting opgericht?
In Nederland en ook in veel landen om ons heen, vindt veel dierenmishandeling plaats. Dit gebeurt soms uit onmacht en/of onwetendheid, maar nog vaker vanuit de gedachte dat een dier toch maar een 'ding' is, waar men mee kan doen wat men wil. In Spanje bijvoorbeeld, worden honden opgehangen met nét nog de tenen op de grond, levend verbrand of achter auto's aangesleept. In Griekenland worden ze vergiftigd en laat men ze nog dagen lang een doodsstrijd voeren. Dit is nog maar een kleine opsomming van de wrede dierenmishandelingen die deze  honden overkomt.

Waarom opkomen voor dieren in het buitenland?
Ook in Nederland is  veel dierenleed, maar hiervoor zijn gelukkig heel veel mensen actief. Bovendien kennen wij de Dierenbescherming, een krachtige organisatie die opkomt voor de rechten van het dier. De dieren in het buitenland worden meestal niet beschermd door zo'n organisatie. Wij vinden dat DZG een duidelijke taak heeft in bepaalde landen geholpen door vrijwilligers ter plekke. Dit wil echter niet zeggen dat wij de dieren in ons eigen land vergeten, ook daar helpen we waar we kunnen.

 
Wat zijn de doelstellingen van de stichting?
 
Het hoofddoel  van de organisatie is het verbeteren van leefomstandigheden van dieren waar nodig. Daartoe worden dieren in Europa en zo nodig daarbuiten  geholpen door deze te voorzien van nodige  (  medische )  verzorging. Eventueel honden en katten te laten adopteren onder contract en voorwaarden van Dierenhulp zonder Grenzen. 
Het opzetten van Dierenhulp zonder Grenzen Internationaal steunpunten in Europa en eventueel daarbuiten. Dit zal worden gedaan door middel van ondersteuning van lokale, regionale en landelijke  organisaties dan wel vrijwilligers of privépersonen. Deze bestaat uit financiële ondersteuning, medicatie en voedsel voor de dieren. De steunpunten zullen beheerd worden door door Dierenhulp zonder Grenzen aangestelde personen, deze zullen verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken. De steunpunten dragen de naam en voeren het logo van Dierenhulp zonder Grenzen. Financieel, juridisch en organisatorisch is het plaatselijke bestuur verantwoordelijk. Uiteraard zal Dierenhulp zonder Grenzen zorgen voor de nodige ondersteuning.  
 
Daarnaast wordt een adoptieprogramma verzorgd waarbij de dieren liefdevol worden opgenomen in een adoptiegezin.  Bij adoptie blijft Dierenhulp zonder Grenzen te allen tijde eigenaar van het geadopteerde dier. Hierover zijn in de  bruikleenovereenkomst in de bijbehorende algemene adoptievoorwaarden, duidelijke en heldere bepalingen opgenomen.


De stichting heeft voorts ten doel het verrichten van alle  verdere handelingen, die met voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 
De middelen die worden gebruikt om het hoofddoel te bereiken zijn;
 
Het werven van fondsen door middel van o.a. donateurs, sponsors, adopties, acties,  veilingen, wandelingen,
        verkoop webwinkel en verkoop artikelen bij promotieactiviteiten.  
Het houden van promotieactiviteiten om de toestand van (buitenlandse ) dieren aan andere partijen kenbaar te
        maken. Dit kan gaan om activiteiten van derden of door Dierenhulp zonder Grenzen zelf georganiseerde  
        activiteiten.
Het werven van gemotiveerde vrijwilligers in binnen- en buitenland die zich bezig zullen gaan houden met de
        voorkomende onbetaalde werkzaamheden binnen de organisatie.   
Alle vrijwilligers zullen een overeenkomst tekenen bij de organisatie en verplichten zich hierdoor tot
        geheimhouding zowel ten tijde van als na beëindiging van deze overeenkomst
Het geven van educatie in binnen- en buitenland aan volwassenen, kinderen en jeugd.
Voorlichting zal bestaan uit het bestrijden van vooroordelen tegen dieren en het vertrouwd raken met dieren.
        Leren om te gaan met respect, mededogen en begrip voor dieren alsmede voor de personen en organisaties die
        hiervoor strijden.
Zorgdragen voor educatie tegen broodfokkers, illegale handel van dieren en malafide organisaties of
        privépersonen
Het publiceren van persberichten en nieuwsbrieven in Nederland en daarbuiten om de toestand van dieren onder
        de aandacht te brengen en te houden. 
Problematiek bespreekbaar maken bij ( buitenlandse ) autoriteiten
Het onder de aandacht brengen van de leefomstandigheden van dieren bij autoriteiten, particulieren, bedrijven
        en de media in binnen- en buitenland. 
Het steunen van ( buitenlandse )  organisaties die de problematiek ter plekke willen veranderen
Dieren overbrengen naar veilige(re) plaatsen.  
Dierenhulp zonder Grenzen zal honden en katten een kans geven om geadopteerd te worden, maar niet met grote
        getale naar Nederland of elders halen. 
Het smeden/onderhouden van contacten met andere organisaties in Nederland en daarbuiten. 
Te zorgen dat alle door Dierenhulp zonder Grenzen bemiddelde dieren en samenwerkende organisaties in het
        buitenland volledig gevaccineerd zijn volgens de wettelijke bepalingen
Dierenhulp zonder Grenzen ziet het mede als haar taak een ( eenmalig ) project in het buitenland op weg te
        helpen, financieel te ondersteunen en indien noodzakelijk te steunen met goederen. 
Het regelen van transporten van medicatie en verbandmiddelen t.b.v. veterinaire doeleinden. Dit kan incidenteel
        zijn door middel van postpakketten of als onderdeel van een groter transport. 
Het regelen van transport van honden en/of katten, dit kan gaan via een wegtransport of via een luchtbrug.  
Het regelen van transport van voedsel en andere benodigdheden voor dieren
Stimulatie adoptie in land van oorsprong
Het zoeken naar een duurzame oplossing
Het opzetten van castratie- en sterilisatieprojecten, het ( financieel ) ondersteunen van reeds bestaande  nieuwe
        projecten en het werven van fondsen voor deze projecten
Het welzijn van de dieren altijd voorop te stellen.
Dierenhulp zonder Grenzen zal onafhankelijk  blijven


 Copyright DZG2016
Klik en help ons helpen